TRAVERTINO ROMANO FINITURA
Ang puting proteksiyon na produkto na sadyang dinisenyo para sa Likas na TRAVERTINO ROMANO. Pinapayagan ng produkto ang pag-highlight ng mga ugat ng bato at ginagarantiyahan ang mahusay na ani.
IMPORMASYON AT DOWNLOAD
TEKNIKAL NA DATOS
KALIGTASANG DATOS
PULYETO
DOP