TONER TRAVERTINO ROMANO FINITURA
Ito ay isang additive na nabuo ng isang halo ng mga pigment, na idinisenyo upang kulayan ang transparent TRAVERTINO ROMANO FINITURA na pinahihintulutan itong mabilis na makuha ang ninanais na mga kulay.
IMPORMASYON AT DOWNLOAD
BIDYO
TEKNIKAL NA DATOS
KALIGTASANG DATOS
PULYETO