FINITURA AUTOLUCIDANTE
Makintab at malasalamin resulta, pang protekta sa Natural Marmorino. Madaling i-apply sa materyales: ito ay nagiiwan ng natural na katangian na hindi nagbabago.
IMPORMASYON AT DOWNLOAD
BIDYO
TEKNIKAL NA DATOS
KALIGTASANG DATOS
PULYETO
PALETANG KULAY *