DECORGLITTER
Bituin sa dingding. Itong pinturang pandekorasyon ay para sa pang loob na gamit, idagdag sa iba pang pinturang pandekorasyon, magbibigay na magandang resulta na masasabing sariling original. May kislap na kulay, depende sa angulo ng ilaw, ito ay magbibigay ng mala bituin epekto.
IMPORMASYON AT DOWNLOAD
BIDYO
TEKNIKAL NA DATOS
KALIGTASANG DATOS
PULYETO
PALETANG KULAY *