CEMENTO MATERICO
Matibay impact-resistant coating, binubuo ng natural eco-friendly kagamitang pangangkap nakuha mula sa pagproseso ng mga retaso ng batong apog kalaunan ay na micronized. sa pag gamit ng spatula sa materyal, ito ay lumilikha ng epektong kungkreto.
IMPORMASYON AT DOWNLOAD
TEKNIKAL NA DATOS
KALIGTASANG DATOS
PULYETO
DOP
TEKSTURA
PALETANG KULAY *