OPAC
Ang ahente ng Universal matting na idaragdag nang direkta sa produkto alinsunod sa ninanais na epekto ng pandamdam. Madaling gamitin, walang amoy at ekolohikal.
IMPORMASYON AT DOWNLOAD
TEKNIKAL NA DATOS
KALIGTASANG DATOS