SIRIUS 2001
Maaaring hugasan ang acrylic na pintura para sa panloob na paggamit, maliwanag na puti, napaburan, angkop para sa mga kisame at lahat ng mga teknikal na kapaligiran sa bahay. Magagamit sa 116 hues.
IMPORMASYON AT DOWNLOAD
BIDYO
TEKNIKAL NA DATOS
KALIGTASANG DATOS
PULYETO
DELANTE
PALETANG KULAY *