BIAMAX
Pintura ng antigong epekto, pagpuno, takip, paghinga na may napakataas na pagtutol sa hadhad. Magagamit sa bersyon na 03 (na may pinakamataas na laki ng butil na 0.3 mm max) at bersyon ng 07 (na may pinakamataas na laki ng butil na 0.7 mm).
IMPORMASYON AT DOWNLOAD
BIDYO
TEKNIKAL NA DATOS
KALIGTASANG DATOS
PULYETO
PALETANG KULAY *