ECOSMALTO METALLIZZATO
Ecological water-based enamel nagdadagdag para magkaroon ng magandang epekto sa klase ng kulay ng metal at ang oksido nito. Naghihintulot ito pagandahin na kahit anong kalatagan na may epektong metal pinapaganda at napapahusay ang mga ito salamat sa panganganinag ng mula sa ilaw.
IMPORMASYON AT DOWNLOAD
TEKNIKAL NA DATOS
KALIGTASANG DATOS
PALETANG KULAY *