STERYLFIX
Walang kulay na panglinis na detergent, kung saan mapapadali ang pagtanggal ng amag at lumot mula sa kontaminadong pader habang sabay nito ang pang gana ng neutralizing action. Ipinapahid ng direkta sa amag para matanggal ito. Garanatisadong pangmatagalan.
IMPORMASYON AT DOWNLOAD
BIDYO
TEKNIKAL NA DATOS
KALIGTASANG DATOS
PULYETO