EKOSTRIPPER
Ang " EKOSTRIPPER" ay isang ecolohikal na pang alis ng pintura na may kakayahang mag tanggal ng lahat ng klaseng sintetikong produktong pintura mula sa alinman pangibabaw. Ang produktong may kakayahang magtanggal ng maramihang patong na pintura na nahayaan sa panahon. Maari rin itong gamitin sa lugar loob ng kwarto na may kapaligirang mababa ang pasok ng hangin.
IMPORMASYON AT DOWNLOAD
TEKNIKAL NA DATOS
KALIGTASANG DATOS