DECORTINA NEW
Ang "DECORTINA NEW" ay isang pinturang ecological smoke-covering, na madaling hugasan at malawak na sakop, at may makinis na malabong epekto. Dahil pormula  ng produktong ito, ito nababagay sa mga kalatagang mahihirap pahiran kagaya ng maduming pader na may  bahid ng usok, uling at nikotina.
IMPORMASYON AT DOWNLOAD
TEKNIKAL NA DATOS
KALIGTASANG DATOS