O-ADDENSANTE
Isang additive na may kakayahang madagdagan ang lagkit ng isang produkto. Angkop na magdala ng isang produkto sa ilalim ng mga kundisyon na kinakailangan para sa nais na aplikasyon.
IMPORMASYON AT DOWNLOAD
TEKNIKAL NA DATOS
KALIGTASANG DATOS